Jednym z najważniejszych obszarów działalności Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. jest prawo rodzinne Najczęstsze sprawy z jakimi pojawiają się w kancelarii nasi Klienci to sprawy o alimenty oraz rozwód, jednakże mamy duże doświadczenie również w prowadzeniu spraw dotyczących macierzyństwa i ojcostwa, władzy rodzicielskiej czy uregulowania kontaktów.

Alimenty, separacje, rozwody – sprawy z obszaru prawa rodzinnego

Prawo rodzinne to szczególna sfera prawa, ponieważ prowadzenie spraw z tego zakresu wymaga od prawnika nie tylko znajomości przepisów, ale w głównej mierze stosownego podejścia do Klienta, który powierza w nasze ręce swoje najbardziej osobiste sprawy. Podczas prowadzenia spraw rodzinnych jesteśmy nastawieni na stały kontakt z Klientami i przeprowadzanie ich przez poszczególne stadia sprawy w bezbolesny dla nich sposób. Dążymy do dopasowania się do oczekiwań Klientów zwłaszcza w zakresie ich czynnego udziału w całej sprawie.

Prawo rodzinne – sposób działania kancelarii radcy prawnego

Prowadzenie spraw rodzinnych rozpoczynamy od pierwszego kontaktu z Klientem w postaci osobistego spotkania lub rozmowy telefonicznej bądź na Skype’ie. To wtedy staramy się zgromadzić maksymalną ilość informacji związanych ze sprawą, a także poznać osobę, w imieniu której będziemy działać przez najbliższych kilka miesięcy. Następne fazy naszej pracy to sporządzanie pism procesowych, występowanie w imieniu Klientów przed sądem lub pozostałymi podmiotami, takimi jak mediatorzy. W trakcie prowadzenia każdej sprawy staramy się znaleźć możliwość na jej ugodowe zamknięcie. Takie podejście wywodzi się z faktu, iż wiele sytuacji spornych ma swoje źródło w silnych emocjach, a prawnik, pozostający osobą bezstronną, nie jest nimi obarczony i ocenia sprawę tylko z punktu widzenia prawa.