Tu znajdziesz więcej szczegółów o energii z odzysku.

Wraz z rozwojem przemysłu pojawił się nagły wzrost zapotrzebowania na energię niezbędną do napędzania procesów produkcyjnych. Duże zużycie energii, a także uzmysłowienie sobie jej utraty na wielu etapach produkcyjnych prowadzi do tego, że firmy szukają nowatorskich rozwiązań, które nie tylko zredukują koszty działalności, ale także przyczynią się do zmniejszenia negatywnego ich oddziaływania na ekosystem.

Dekarbonizacji przemysłu – droga do niezależności energetycznej firm produkcyjnych

Działanie, które ma na celu zwiększenie autonomii energetycznej zakładów produkcyjnych przez wprowadzanie rozwiązań umożliwiających sprawniejsze wykorzystywanie źródeł energii, np. przez ograniczenie wykorzystania gazu i węgla czy zwiększenie udziału elektryfikacji, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za sprawą nowoczesnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na generowaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego energii elektrycznej oraz ciepła, czy trigeneracja, podczas której poza ciepłem i energią w trakcie pojedynczego procesu technologicznego wyzwalany jest także chłód.

W wielu obszarach przemysłu możliwe jest dodatkowo użycie “czystej energii”, to znaczy energii z odzysku. To energia, która jest generowana na przeróżnych etapach produkcji i która przeważnie bywa po prostu uwalniana, a co za tym idzie – bezsensownie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tego rodzaju energii, a następnie powtórne jej użycie przynosi z czasem pokaźne oszczędności, a jednocześnie przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przez zakład przemysłowy.

Czemu dekarbonizacja przemysłu jest ważna?

W dobie ogólnego zrozumienia szkodliwego wpływu działań ludzkości na otoczenie oraz wiedzy, że złoża ropy i gazu za kilkadziesiąt lat się wyczerpią, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem, bo jest zabezpieczeniem jej rozkwitu w kolejnych dziesięcioleciach. Skierowanie przemysłu ku użyciu energii odzyskanej i odnawialnej to jedyna droga do zagwarantowania zakładom produkcyjnym niezależności energetycznej. Oczywiście, zastosowanie tego typu środków generuje spore koszty, jednakże w ostatecznym rozrachunku korzyści jakie one przynoszą, całkowicie je równoważą. Oszczędności związane z redukcją wydatków ponoszonych na zakup energii już po kilku latach są w stanie zwrócić koszt poniesiony na taką innowację. Z drugiej strony minimalizacja śladu węglowego przemysłu i jego niepożądanego wpływu na środowisko to już wartość bezcenna dla całej ludzkości.

Siedziba:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10