Kliknij tutaj po więcej szczegółów o automatycznej windykacji należności.

Jest sporo przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za wykonane zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami mają nie tylko właściciele firm, którzy oferują usługi dla biznesu, ale i firmy z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Windykacja – działania, dążące do wyegzekwowania spłaty zaległości

Wierzyciel ma prawo dochodzić niespłaconych należności poprzez windykację długu. Choć określenie to prawie każdemu źle się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to postępowanie w trakcie którego rozpoczyna się wobec dłużnika stosowne czynności dopuszczone w aktualnych normach prawnych. Działania te dążą do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc systematyczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Gdy taka forma windykacji nie przyniesie efektu, następną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy wręcz z kilkuset kontrahentów i co miesiąc wypisuje podobną ilość faktur i paragonów, prawdopodobieństwo, że jakaś część opłat nie zostanie wniesiona w określonym czasie niewątpliwie się zwiększa. W uporządkowaniu całej procedury powiązanego z księgowaniem przelewów pomaga aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma również opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – popraw terminowość spłat u swoich klientów

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto bankowe wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku w określonym terminie, inicjuje ona procedurę przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący to narzędzie może przygotować indywidualne harmonogramy działań wszczynanych w stosunku do opieszałych klientów, definiując m.in. odstęp czasu między wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o zbliżającym się terminie przelewu za fakturę emitowana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą skutków, dalszymi stadiami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez aplikację Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a potem zgłoszenie informacji o dłużniku do BIG. Wreszcie, pod warunkiem, że wspomniane wyżej działania będą nieskuteczne, Flobo przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza czas poświęcany na nadzorowanie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie bywa również przyczyną ogromnej poprawy terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]