W tym miejscu odnajdziesz szczegółowe informacje o metodzie kasowej.

Osoby z własną działalnością gospodarczą z reguły rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się z chwilą wystawienia faktury. W takim przypadku urząd skarbowy nie zważa na to czy opłata od kontrahenta pojawiła się na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie prędzej niż po uzyskaniu od kontrahenta opłaty.

Metoda kasowa – sposób na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Brak wykonania opłat w terminie nie jest rzadkością. Osoby prowadzące działalność gospodarczą nieraz znajdują się w sytuacji, gdy są zmuszone kilkukrotnie dopominać się od kontrahenta wniesienia należności za dostarczone towary lub zrealizowane usługi. Jeśli to zdarza się coraz częściej, nawet dobrze działająca firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić należnych podatków w odpowiednim terminie i w efekcie narazić się na bolesne grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania wpłaty od kontrahenta. Mając na uwadze sprecyzowany przez prawo limit z tej metody może skorzystać większość rodzimych przedsiębiorców, niemniej jednak powinni oni pamiętać, iż stosowanie z tej drogi rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Tym samym gdy sami mają trudności z dochowaniem terminów opłat, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą danej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy składając formularz VAT-R. Konieczne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obowiązkowe oznaczanie wszystkich wystawianych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do stałego śledzenia otrzymywanych opłat

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest często odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Na ogół powodem tego jest problem z ciągłym monitorowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga przecież dokładnego ich pilnowania, żeby nie pominąć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku działalności wystawiających co miesiąc kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Tymczasem już przy kilkudziesięciu fakturach monitoring wpłat pojawiających się na koncie firmowym może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich podmiotów rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia likwidację prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest użycie oprogramowania do automatycznego monitoringu należności, jakim jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]