Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności napotyka kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to spory problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 r. w przypadku wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo umożliwiło wystawianie opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać od razu czy stosować jako jeden z kroków procedury upominawczej?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności są mniejsze niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednak nie większej niż 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 roku ma natomiast prawo wystawić notę na 70 euro, zaś jeśli wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Należy podkreślić, że taką notę można wystawić dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez konieczności wcześniejszego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Warto jednakże wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zburzy utrzymywanych nierzadko przez szmat czasu dobrych kontaktów biznesowych. Przecież opóźnienie w przelaniu należności może być kwestią krótkotrwałych problemów finansowych czy zwyczajnego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego umyślnym działaniem. Z tego też powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Sprawdź gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych na 40 euro

Kiedy wierzyciel ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro normy prawne mówią o nocie w euro. Informacje o tym wyszczególniono we wspomnianym powyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się na podstawie średniego kursu euro obwieszczonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin spłaty za faktury.

Wierzycieli zapraszamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego darmowo przez Flobo – polską aplikację do obsługi należności, która posiada również innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]