Wejdź na flobo.io, aby odnaleźć informacje dotyczące e-faktury.

System faktur ustrukturyzowanych miał pierwotnie funkcjonować już w 4 kwartale 2021 r., jednak ostatecznie właścicielom firm na możliwość skorzystania z Krajowego Systemu e-Faktur przyszło poczekać do 2022 r. Projekt ruszył w pierwszym dniu 2022 r. Po rocznym okresie przejściowym, w którym używanie KSeF jest fakultatywne, począwszy od stycznia 2023 r. będzie to obligatoryjne dla wszystkich czynnych podatników VAT, jak i dla firm zwolnionych z tego podatku.

Faktury ustrukturyzowane – ułatwienie dla dla księgowych

Faktury ustrukturyzowane to po prostu dokumenty elektroniczne, które posiadają precyzyjnie zdefiniowaną strukturę danych zapisanych z użyciem znaczników XML. Kodowanie XML praktycznie mało co mówi osobie, która nie wie jak go odczytać, jednakże dla przystosowanego oprogramowania do rozliczania i wystawiania faktur ten dokument będzie całkowicie zrozumiały. Za sprawą tego, iż faktury mają jednolity format bez względu na to który program do księgowości wykorzystują kontrahenci transakcji, dane będące składnikami faktury ustrukturyzowanej będą rozszyfrowane tak samo. Jest to istotny krok naprzód w szczególności dla biur rachunkowych, które dotychczas częstokroć mają do czynienia z przypadkami niepoprawnego przeniesienia przez aplikacje księgowe danych z faktur przekazywanych przez klientów w formie pliku PDF lub zdjęcia faktury papierowej. Faktury ustrukturyzowane całkiem eliminują prawdopodobieństwo pomyłki przy wprowadzaniu informacji z faktury przez księgowego, jak również niepoprawnego ich odczytania przez technologię OCR.

Krajowy System Faktur – silniejsze uszczelnienie systemu podatkowego

Każdy właściciel firmy od stycznia 2021 r. może wystawić lub odebrać faktury ustrukturyzowane wykorzystując Krajowy System e-Faktur uruchomiony przez Ministerstwo Finansów. Dzięki KSeF osoby prowadzące działalność zyskują m.in. poprawę bezpieczeństwa rozliczeń, gdyż mają pewność, że faktury się nie zgubią (system przechowuje informacje o nich przez 10 lat), wcześniej otrzymają zwrot VAT i są zwolnieni z obowiązku przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur. Natomiast Ministerstwo Finansów zdobywa instrument, który pozwala na dokładniejsze uszczelnienie systemu podatkowego, a zatem lepiej przeciwdziała patologiom w sferze podatku akcyzowego, VAT i dochodowego. Co ważne, konieczność stosowania Krajowego Systemu e-Faktur nie zamyka drogi do używania komercyjnego oprogramowania do księgowania, jednak trzeba dokonać jego integracji z KSeF.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]