Nie szukaj już więcej! Tu zamówisz kontenery KP

Kontenery na odpady specjalne powinny cechować się ogromną wytrzymałością, jak również spełniać restrykcyjne parametry techniczne. Jakie cechy mają poszczególne modele kontenerów? Dlaczego warto zdecydować się na wysokiej jakości kontenery stalowe?

Kontenery na odpady – rodzaje i ich konstrukcja

Wśród dostępnych na rynku pojemników specjalnego przeznaczenia można wymienić kontenery na odpady odpady generowane przez oczyszczalnie ścieków, odpady przemysłowe, niebezpieczne, płynne, a także sypkie. Kontenery przeznaczone do transportu odpadów z oczyszczalni posiadają podgrzewaną podłogę, co uniemożliwia przymarzanie płynów do dna. Pojemniki tego typu są spawane szczelnie spoiną ciągłą i są wyposażone w pokrywę z uszczelnieniem, dzięki czemu transportowane odpady nie wyciekają. Kolejnym zabezpieczeniem jest konstrukcja umiejscowiona nad pokrywą, uniemożliwiającą wylewanie się płynów w czasie załadunku kontenera na samochód. Do popularnych kontenerów na odpady należą także pojemniki na odpady przemysłowe typu plandekowiec – modele z dnem posiadającym zaczepy do asekuracji ładunku i z rozsuwanymi ścianami.

Kontenery na odpady budowlane i sypkie

Odrębną grupę kontenerów są modele na odpady miałkie, np. pyły i trociny. Dostępne na rynku kontenery obsługiwane są przez urządzenia hakowe i wyposażone w przenośnik ślimakowy. Pojemniki na materiały miałkie mogą również posiadać uszczelnioną klapę. Do kontenerów specjalnych należą też kontenery otwarte wykorzystywane do transportu i przechowywania gruzu oraz odpadów budowlanych.

Siedziba:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]