Spostrzegłeś nagły spadek pozycji Twojej domeny? Czy strona przestała też pojawiać się w wyszukiwarce po wprowadzeniu konkretnych i wypozycjonowanych uprzednio wyrażeń? Żadne czynności, mające na celu polepszenie sytuacji, nie dają spodziewanych efektów? Jeżeli zaobserwujemy powyższe objawy, oznaczać to będzie obciążenie strony filtrem Google.

Jak działa filtr Google

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić czym właściwie są filtry Google. Blokada nakładana jest wskutek źle przeprowadzonego pozycjonowania – głównie przez pozyskiwanie linków z podejrzanych stron. W takim wypadku nakładany jest filtr ręczny, a usunięcie takiego filtra może trwać od 1 do kilkunastu tygodni. Jeżeli jednak blokada wywołana była np. błędem na stronie, to mamy do czynienia z filtrem algorytmicznym i w tym przypadku usuwanie filtra Google może trwać od kilku miesięcy do roku.

Jak ściągnąć filtr ze strony?

Jedynym sposobem ściągania filtrów Google jest stworzenie listy linków prowadzących do naszej strony internetowej (najlepiej zrobić to przy pomocy Google Webmaster Tools), a następnie weryfikacja, które z nich są dla naszej strony toksyczne – proces ten usprawnią nam odpowiednie programy takie jak Seo odkurzacz. Po wybraniu linków, które chcemy usunąć z Google, należy wrzucić do Google Webmaster Tools plik disavov z wykazem niechcianych linków. Do wykonania wszystkich powyższych działań potrzeba sporej wiedzy i dokładności, ponieważ wykasowanie dobrych linków spowoduje, że nasza strona nie powróci na dawną pozycję.

Kiedy zacząć usuwać linki z Google?

Blokowanie naszej strony przez filtr wymaga od nas natychmiastowego działania. W czasie okresu trwania blokady domena jest w stanie stracić ogromną ilość wejść, co może skutkować poważnymi stratami finansowymi, dlatego też nie powinno się czekać z uzyskaniem rady u doświadczonego profesjonalisty. To z tego powodu powinniśmy jak najprędzej przekazać problem fachowcom.