Badania operatorów Bielsko - usługi dostosowane do Twoich potrzeb.

Do rozpoczęcia działalności w wielu zawodach potrzebne są właściwe uwarunkowania psychiczne. By dowiedzieć się, czy dana osoba je posiada, przeprowadza się specjalistyczne testy. By je wykonać, musimy udać się do pracowni psychologicznej, a na ich przebieg w największej mierze rzutuje rodzaj zawodu, w jakim zamierza pracować badany. Inne badania przeprowadzane są wobec sędziów, inne zaś dla operatorów maszyn czy wózków widłowych. Jak łatwo się domyślić, te ostatnie badania są zlecane znacznie częściej. Dobrze zatem napisać parę słów na temat tego, jak one wygląda, jakie przepisy regulują ich specyfikę i jakie predyspozycje są podczas nich testowane.

Reguły badań operatorów

Terminy przeprowadzania oraz charakter badań operatorów wózków podnośnikowych i pozostałych maszyn wykorzystywanych w fabrykach reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów muszą być przeprowadzane co 3 lub 4 lata, oprócz kandydatów po 50 roku życia – ci mają obowiązek do przeprowadzania testów co dwa lata. Warto przy tym nie zapominać, iż przebieg badań może być zmodyfikowany, jeśli przeprowadzający je specjalista stwierdzi, że niezbędne są inne testy lub poszczególne elementy okażą się w danym wypadku zbędne.

Jak wyglądają badania operatorów?

Początkowym elementem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, przybierające zazwyczaj postać papierowego testu, a także test sprawdzający inteligencję. Później przeprowadzane są badania na refleks, opierające się najczęściej na wciśnięciu odpowiedniego przycisku po zapaleniu diody oraz przetestowaniu tego, czy badany jest w stanie wystarczająco prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także testy możliwości postrzegania odległości oraz wzorku – te drugie zazwyczaj przeprowadzane są w ciemni i z wykorzystaniem stereometru.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]