Więcej informacji o usługach coacha kariery.

Rynek pracy w XXI wieku jest niezwykle konkurencyjny i wymaga regularnego dostosowywania się do jego teraźniejszych wymogów. Dlatego tak znaczący jest nie tylko rozwój zawodowy indywidualnego pracownika, lecz również efektywna organizacja pracy wieloosobowych grup pracowników w przedsiębiorstwach. W takich działaniach warto wesprzeć się wiedzą jakie posiada doradca zawodowy.

Sesje z coachem kariery – zdobądź nowe umiejętności zawodowe

Wykwalifikowany coach kariery pomaga rozszerzyć zakres umiejętności danej osoby, otwiera ją na zachodzące zmiany oraz przyszłe wyzwania zawodowe. Za sprawą wsparcia może ona dużo skuteczniej rozwijać swoje kwalifikacje, co przekłada się na lepsze efekty pracy, ale również tworzy nowe perspektywy kariery. Coach koncentruje się na zamiarach i aspiracjach klienta, dlatego sesje coachingowe każdorazowo mają charakter indywidualny, zorientowany na realizację określonych zadań. Kto zazwyczaj postanawia skorzystać z usług doradcy zawodowego? To przede wszystkim dyrektorzy oraz właściciele przedsiębiorstw, którzy pragną rozwijać swoje kompetencje w obszarze kierowania i organizacji pracy.

Jak wygląda praca z coachem biznesu?

Podstawą dającej pozytywne rezultaty pracy z doradcą zawodowym, jest szczegółowe poznanie klienta. W związku z tym inicjujące spotkanie z coachem koncentruje się na precyzyjnym wyznaczeniu oczekiwań i aspiracji klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, kwalifikacji, najdotkliwszych niepowodzeń i najważniejszych sukcesów zawodowych. Pozwala to określić, czy najlepszą drogą rozwoju będzie coaching czy może doradztwo, jak również wstępnie wybrać częstotliwość i ilość sesji koniecznych do uzyskania zaplanowanych efektów. Spotkanie wstępne nie musi przebiegać z coachem twarzą w twarz – można umówić się na rozmowę przez telefon lub internet. Po zakończeniu określonej liczby spotkań coach przygotowuje podsumowanie całego procesu. Wyszczególnia w nim, czy osiągnięte zostały poszczególne cele oraz czy ewentualnie konieczna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]