Podczas budowy każdego obiektu, niezależnie czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie projektowania trzeba zatroszczyć się o stosowne zabezpieczenie budowli przed wilgocią. Woda, która z biegiem lat może przedostać się do niepoprawnie lub w ogóle niezabezpieczonych ścian zmniejszy ich solidność i potencjał izolacji cieplnej, jak również doprowadzić do rozkwitu chorobotwórczych pleśni i grzybów.

Które części budynku należy zabezpieczyć hydroizolacją?

Do głównych elementów, jakie trzeba zabezpieczyć przed wilgocią należą przede wszystkim fundamenty, dachy, balkony, piwnice i tarasy, a zatem te części struktury, które mają bezpośrednią styczność z opadami atmosferycznymi bądź wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona odpowiednią ekspertyzą i konsultacją z profesjonalistami, którzy określą, jakie elementy potrzebują ochrony przed wodą i jakiej technologii powinno się użyć w odniesieniu do danych segmentów budynku. Na przykład, na betonowej ścianie fundamentowej wykonuje się izolację przeciwwodną, pokrywając ją warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej (najlepiej od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W stabilnych ścianach z dziurawki, pustaka wypalanego czy cegły zaleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wody. Z kolei tarasy zielone izoluje się wielowarstwowo, pamiętając o tym, żeby każda warstwa posiadała spadek przeciwdziałający gromadzeniu się wody między nimi i odprowadzający ją do kanału. W podobny sposób hydrolizuje się również balkony.

Hydroizolacja – komu ją powierzyć?

Istotne jest, żeby projektowanie hydroizolacji, powierzyć doświadczonej ekipie, posiadającej długoletnią praktykę w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Inwestorzy, deweloperzy oraz generalni wykonawcy skorzystają na współpracy ze ekspertami w trakcie prac związanych z hydroizolacją stropów i tarasów zielonych, uszczelnianiem przemysłowych obiektów żelbetowych, zbiorników oraz budowli w systemie „białej wanny”, jak również montażem taśm dylatacyjnych, taśm PVC, uszczelek pęczniejących czy węży iniekcyjnych. Z kolei na zlecenie zarządców istniejących budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się m.in. naprawą, uszczelnieniem i inwentaryzacją przecieków wody, naprawą tarasów i balkonów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami oraz uszczelnieniem podszybii windowych.