Wszystko, czego należy dowiedzieć się o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego, odnajdziesz na tlumaczalnia.pl.

W efekcie otwarcia się Polski na rynki z całego świata wzrósł popyt na usługę przekładu. Każdego dnia tłumacze wykonują setki zwykłych i przysięgłych przekładów na bardziej lub mniej powszechne języki, zarówno na zlecenie osób prywatnych, jak i rozmaitych firm.

Pomimo, że w sieci nietrudno wyszperać darmowe narzędzia oferujące translację, wciąż nie dorównają one doświadczonym tłumaczom, bowiem skorzystanie z ich oferty jest często niezbędne, przykładowo gdy musimy dostarczyć uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach wiele osób zastanawia się, jak z grubsza wyliczyć cenę tłumaczenia. Od czego więc zależny jest koszt przekładu?

Czynniki wpływające na koszt przekładu

Na to ile docelowo będzie kosztował cię przekład dokumentu wpływ mają wyszczególnione niżej czynniki:
1. Język, na który bądź z którego chcemy przetłumaczyć dokument. Przekład z modnych języków germańskich (holenderski, niemiecki) albo romańskich (portugalski, francuski) będzie z pewnością tańszy niż translacja z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego) lub słowiańskich (między innymi ukraińskiego, słoweńskiego, rosyjskiego).
2. Kierunek translacji. Przekład na język polski jest co do zasady o kilkadziesiąt procent tańszy niż tłumaczenie w drugą stroną.
3. Stopień trudności tłumaczenia albo poruszane w dokumencie zagadnienia. Przekład kontraktów handlowych, opracowań medycznych lub prac akademickich wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki charakterystycznej dla danej specjalizacji, ale też odpowiednią wiedzę, żeby trafnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy translacji groźnych w skutkach pomyłek.
4. Czas realizacji przekładu. Jak przy większości usług, gdy potrzebujemy czegoś “na wczoraj” powinniśmy przygotować portfel na większy wydatek.

Przekład uwierzytelniony a zwykły

Wypada zaakcentować, że przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak przykładowo akt urodzenia czy dokumenty szkolne (zaświadczenie ukończenia kursu, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie poświadcza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym zaznacza czy tłumaczenie wykonane było z kopii, odpisu bądź oryginału, jak również przypisuje mu indywidualny numer. Tłumacze przysięgli na ogół mają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych świadectw i dokumentów, natomiast w razie nieodzowności zamówienia tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi wylicza się od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu poświadczonym jest to 1125 znaków.

Siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]