Kliknij tutaj jeżeli potrzebujesz zlecić badania kierowców Bielsko Biała

Prawo nakłada na niektórych kierowców obowiązek przeprowadzenia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym one są i kto ma obowiązek je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie każdy kierowca zobowiązany jest poddać się tego typu testom. Są one wymagane dla kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów. Można stwierdzić więc, że są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć tylko wtedy, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez pewne instytucje – czyli przykładowo przez Policję – po spowodowaniu groźnej kolizji.
Zadaniem testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, jakie mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie są skomplikowane. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnych urządzeń. Podczas badań ważny jest wiek osoby badanej, ponieważ kontrolowane zdolności obniżają się wraz z wiekiem, a więc niezbędne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność badań, to badania kierowców najczęściej przeprowadza się co pięć lat, lecz jeżeli ukończyli sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad 65 lat, zmuszeni są poddawać się badaniom corocznie.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]