Nawet jeśli budynek stoi jest na obszarze, gdzie wody gruntowe występują stosunkowo nisko, niewykluczone jest ryzyko, iż z biegiem czasu mury będzie penetrować woda. Może się to zdarzyć też nagle z powodu podtopienia albo w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną, a czasami pojawienie się wilgoci zachodzi stopniowo w następstwie osłabionej lub błędnie wykonanej hydroizolacji murów.

Osuszanie fundamentów – najpierw ustalenie przyczyn

Wilgotne mury nie oznaczają od razu, iż budynek nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim trzeba rozpocząć od zlokalizowania przyczyn powstawania wilgotnych plam. We wnętrzach takich jak niewietrzone piwnice, kuchnie i toalety wykwitająca na ścianach pleśń jest często wynikiem przecieków z nieszczelnego dachu bądź tarasu lub skraplania się pary wodnej. Takie przypadki wymagają użycia jednego lub kilku rozwiązań: przywrócenia odpowiedniej wentylacji we wnętrzach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, skorzystania z poziomych blokad przeciwwilgociowych bądź powłok paroszczelnych. Niestety na obszarach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i penetrują fundamenty i ściany budynków lub gdy zdarzyło się podtopienie w następstwie powodzi (względnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian jest już rolą specjalistów z zakresu hydroizolacji.

Różne sposoby osuszania murów

Profesjonaliści, którzy mają obszerne kwalifikacje w osuszaniu ścian zarówno budowli mieszkalnych, jak i użytkowych, rozpoczynają swoje działania od analizy przyczyn zawilgocenia i kondycji podmokłych murów. Stanowi to podstawę do wybrania odpowiednich metod i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie budowli ceglanej, której tynki nabrzmiewają i wykruszają się, a na murach wykwitają plamy, zapewne spowodowane jest kapilarnym przenikaniem wilgoci przez ściany. Po nieizolowanych ścianach z cegły woda pnie się wzwyż – niekiedy wręcz na kilka metrów. Zdarza się to nierzadko, szczególnie w starych budynkach, jednakże można to naprawić przywracając izolację poziomą murów, która zablokuje podnoszenie się wilgoci wzwyż. Kolejną fazą, rzecz jasna po właściwym przygotowaniu ścian, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz wykonanie izolacji pionowej.

Efektywne osuszenie murów wymaga nieraz odtworzenia hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem profesjonalnego zespołu jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, usunięcie zniszczonej mat bentonitowych, papy termozgrzewalnej bądź izolacji bitumicznej, a następnie nałożenie izolacji pionowej mineralnej albo elastycznej. Często potrzebne będzie także naprawa łączenia izolacji ścian z izolacją pozostałych elementów budynków, jak przepusty kabli, ściany żelbetowe i przepusty rur.