Dowiedz się więcej o ochronie osób i mienia na http://sed-hut.pl/ochrona-osob-i-mienia/.

Form zabezpieczania osób i mienia jest wiele. Zalicza się do nich postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji w większości przypadków decydują się korzystać urzędy i właściciele przedsiębiorstw. Przybywa też osób prywatnych, które w ten sposób chcą chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto korzystać z usług agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń losowych, które mogą się przydarzyć właścicielowi firmy w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w firmie, ale również w budynku publicznym. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, montując antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można również wykorzystać system alarmowy. Wszystkie te zabezpieczenia znacząco utrudnią przestępcom wejście do obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale także klientom czy pracującym w nich pracownikom, można zagwarantować, korzystając z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć przeróżne obowiązki. Mogą oni objąć chroniony obiekt stałym monitoringiem, mogą też patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zauważono w budynku.

Ochrona osób i mienia – plusy dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników ma obowiązek każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której pracują osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które postawią na ochronę znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez tego rodzaju agencję, mają prawo do skorzystania z ulg w płaceniu składek na PFRON. Ulga ta może sięgać nawet 65%. Na skutek tego w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Siedziba:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]