Usługi detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Decydujemy się na na skorzystanie z ich oferty nie tylko w przypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi okazują się bardzo pomocne także dla pracodawców – umożliwiają np. zweryfikowanie czy pracownik korzystający z L-4 naprawdę nie jest w stanie pracować albo czy informacje zawarte przez niego w CV są zgodne z prawdą. Warto więc powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie umiejętności winien mieć detektyw i w rozwiązaniu jakich problemów może nam pomóc.

Prywatny detektyw – niezbędna jest licencja

Nie wszyscy mogą wykonywać pracę detektywa. Aby legalnie pracować w tym zawodzie, trzeba posiadać stosowną licencję, która wydawana jest po zdaniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, iż osoby podchodzące do egzaminu muszą również spełnić uprzednio wskazane wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa jednego z krajów należących Unii Europejskiej, świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta powiatowego lub miejskiego Policji oraz minimum średniego wykształcenia. Wymogiem jest także niekaralność, a w przypadku byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

Kiedy poprosić o pomoc detektywów?

Gros zadań, które realizują detektywi dotyczy wszelkiego rodzaju spraw rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zwrócić się m.in. gdy podejrzewamy, że nasz małżonek nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic dziecka właściwie sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam też określić faktyczną wysokość zarobków byłego partnera, co okaże się bardzo przydatne podczas spraw mających ustalić wysokość zasądzonych alimentów.