Osłona fundamentów przed negatywnym wpływem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najistotniejszych faz budowy solidnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Wilgoć przenikająca mury z czasem doprowadzi do uszkodzenia ich struktury, a wykwity pleśni oraz grzybów za czasem odbiją się niekorzystnie na samopoczuciu ich rezydentów.

Kto wykona zabezpieczenie fundamentów?

Projektując budowę obiektu, należy powierzyć opracowanie najlepszej metody hydroizolacji profesjonalistom, którzy mają wieloletnią praktykę nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budowli, ale także w przywracaniu hydroizolacji w tych już ukończonych. Mają oni wiedzę, jakich pomyłek unikać oraz jakie technologie i produkty hydroizolacyjne sprawdzą się idealnie w konkretnej sytuacji. Wszak użycie należytych technik izolacji fundamentów może różnić się w zależności, czy zamierzane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych bądź osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Kluczowa jest także drobiazgowa analiza warunków wodnych na obszarze, na którym zamierzana jest budowa. Za jej pomocą można sprawdzić czy niezbędna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda szybko wsiąka i nie spiętrza się przy fundamentach) czy może przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się niebezpieczeństwo podtopień lub gleba jest na tyle spoista, że po deszczu fundamenty mogą długi czas stać w wodzie).

Metody hydroizolacji fundamentów

Zależnie od typu fundamentów, do ich ochrony przed wilgocią wykorzystuje się różne sposoby. Płytę fundamentową, na której przeważnie stawia się budowle tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można hydroizolować od dołu przygotowując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej nanieść ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej zda egzamin zastosowanie izolacja pionowa i poziomej, która zatrzyma kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonanie hydroizolacji fundamentów także warto pozostawić profesjonalistom, gdyż nagminnym błędem niedoświadczonych ekip jest nie zastosowanie się do wskazówek wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (między innymi tych dotyczących warunków i procedur aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) bądź wykorzystanie ich tanich substytutów, nie mających analogicznych właściwości wodochronnych. Niepoprawne ukończenie prac czy użycie materiałów niedobranych do stopnia obciążenia wilgocią może skutkować, iż będzie ona nieefektywna.