Podstawowym oficjalnym dokumentem w naszym kraju, który dotyczył sprawy danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, która zaczęła obowiązywać w 1997. Również obecnie definiuje ona ów termin i mówi, jak powinniśmy ich używać. W myśl aktu dane osobowe to wszystkie dane, które pozwalają na rozpoznanie konkretnego człowieka bez złożonych wysiłków. Do danych osobowych zaliczyć można więc miejsce zamieszkania, imiona i nazwisko oraz wiek, ale też tak zwane dane wrażliwe – między innymi informacje o stanie zdrowia, ewentualnych wyrokach czy wyznaniu. O ich bezpieczeństwo warto zadbać zwłaszcza dlatego, iż dzięki globalnej sieci ich zdobycie oraz przetwarzanie okazuje się banalnie proste.

Do kogo są adresowane jest szkolenie z ochrony danych osobowych?

Dane osobowe pozyskują wszelkiego typu przedsiębiorstwa. Niektóre obracają wyłącznie danymi swoich pracowników, pozostałe zaś mają dostęp także do danych klientów. We obu przypadkach pracownicy, którzy się z nimi stykają powinni przejść odpowiednie szkolenie z ochrony danych osobowych, podczas którego nauczą się, jak zagwarantować im bezpieczeństwo. Jest to bardzo ważne, bowiem po stwierdzeniu nieprawidłowości GIODO ma prawo nałożyć dotkliwe sankcje – nie tylko pieniężne, lecz w skrajnych przypadkach także pozbawienia wolności.

Na czym opiera się szkolenie z ochrony danych osobowych?

Kurs z ochrony danych osobowych jest adresowane do wszelkich pracowników zarządzających tego typu informacjami – są to na przykład specjaliści z do spraw rekrutacji, sekretariatów bądź archiwów. W jego cenę zaliczają się także materiały pomocnicze, przez które kursanci łatwiej przyswoją wiedzę. Po zakończeniu szkolenia, podczas którego dowiedzą się, jak zapewnić ochronę danych, uczestnicy otrzymują specjalne certyfikaty. Kursy z ochrony danych osobowych nie zajmują dużo czasu – zazwyczaj kończą się w tym samym dniu.