W Polsce co roku ginie kilka tysięcy ludzi wyłącznie z tego powodu, że świadkowie wypadku nie umieją udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem karetki. Odpowiedzią na tak smutne dane jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z pierwszej pomocy, które pomogą nam zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego reagowania w momencie zagrożenia zdrowia.

Jak odbyć kurs pierwszej pomocy?

Część kursów pierwszej pomocy można odbyć z wykorzystaniem e-learningu. Szkolenia przez Internet pozwolą zaoszczędzić czas i pieniądze, jednakże nauka ma charakter nieco bardziej teoretyczny. Szkolenia tradycyjne wykorzystują specjalne fantomy do przeprowadzania wszelkiego rodzaju symulacji z pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – części szkolenia

Zagadnienia omawiane w czasie szkolenia, zależą od ustaleń organizatora z uczestnikami szkoleń. Na pewno, muszą się w nim znaleźć następujące elementy: zabezpieczenie miejsca wypadku, a także skuteczne wzywanie pomocy. W części interaktywnej powinniśmy dowiedzieć się, jak udrożnić drogi oddechowe, tamować krwotoki oraz jakie działania powziąć, w przypadku omdleń czy porażenia prądem.