Dowiedz się więcej o marce Vitberg - poszerz swoje wiadomości!

W 2018 r. na krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego zaczęła działać pierwsza Pracownia Wibroterapii. Przedsięwzięcie zainicjowano przy partycypacji nowosądeckiej firmy Vitberg.

Badania i zajęcia dydaktyczne z aparatami marki Vitberg

Pracownia Wibroterapii powstała z myślą prowadzenia badań naukowych nad wpływem terapii wibracjami na organizm ludzki. Odbywać się w niej będą także zajęcia dla studentów uczelni z dziedziny kosmetologii, odnowy psychosomatycznej i fizykoterapii. Rehabilitacyjne Aparaty Masujące Vitberg+, w które zaopatrzona została pracownia, posłużą również do powysiłkowej regeneracji zawodników. Rozgłos krakowskiej pracowni przyczyniła się do tego, że moduły Vitberg zaczęto testować na AWF-ach w Warszawie i w Gdańsku.

W jakich badaniach wezmą udział urządzenia marki Vitberg?

W przyszłości rezultaty badań mogą pomóc w modernizacji terapii pacjentów czy usprawnieniu treningów sportowców wyczynowych. Z pewnością w Pracowni Wibroterapii przeprowadzane będą prace badawcze z dziedziny biochemii i fizjologii. Obserwacji poddane będzie oddziaływanie wibroterapii na mikrokrążenie i stany zapalne stawów. Rezultaty analiz będą zestawiane z rezultatami uzyskiwanymi przez laboratoria z różnych stron świata.

Siedziba:
Vitberg
ul. M. Borelowskiego 29
33-300 Nowy Sącz

Tel.: +48 18 442 33 69
E-mail: [email protected]